Company Archief

De afgelopen jaren heeft Misiconi Company heel wat projecten gedaan. Hier vind je het Company archief met alle voorstellingen. Misiconi Company heeft onderander gestaan op Festival aan de Maas (Rotterdam), Delft Fringe Festival, Spoffin Festival (Amersfoort), DanceAble (Den-Haag), KIADA Festival (Korea), D-Caf Cairo (Egypte), Gathered Together Festival (Schotland), ROEF Festival (Amsterdam), Fresh programma van Maas theater en Dans, HubClub (Introdans) en het Besoek Festival (Rotterdam).

EN ROUTE

In ‘’En Route’’ (2021) duikt Ivar Draaisma onder leiding van Joop Oonk samen met de dansers in op het individu, de relatie tot anderen, groepsverbanden en de persoonlijke levensweg. Hierbij wordt gekeken naar belangrijke aspecten zoals cultuur, opvoeding, persoonlijke eigenschappen en hoe dat van invloed is wat ieder mens anders maakt. Je leven kom je vaak genoeg voor een splitsing te staan en de keuzes die je maakt maken wie jij bent als mens. Soms is de keuze duidelijk en ga je als een trein. Soms is het lastig en doe je nog een extra rondje op de rotonde of je mist compleet de afslag.

Shifting Faces

De nieuwe voorstelling Shifting Faces (2019-2021) wordt gereflecteerd op de maakbaarheid van de mens en de transformatie daarvan in het heden en de toekomst. Shifting Faces roept vragen op over wat ‘normaliteit’ is en hoe synchroon en identiek we kunnen zijn als mensen in deze samenleving. Non-verbale communicatie speelt een grote rol in Shifting Faces door het gebruik van maskers, waarbij de focus ligt op het lichaam als verteller. Foto door Hans Gerritsen

Homo Sapiens 3.0

Homo sapiens 3.0 (2019) is een vooronderzoek over de rolstoel als object versus de rolstoel als onderdeel van de mens (cyborg). Het menselijke vermogen licht in het feit dat wij organen ons kunnen aanpassen in een voortdurend veranderende omgeving door middel van wetenschap en evolutie. Van levenloze elementen en dode materie zijn complexe organismen ontstaan. Bij welke verschijnselen kan men leven toeschrijven. Onze lucht brengt dode materie tot leven…
Foto’s door Sjoerd Derine

Masks

De voorstelling Masks (2018-2020) is een korte familievoorstelling en onderzoek dat voortvloeit uit het eerdere werk Walkie Talkie Wilderness. Het gaat over een universeel thema als ‘ontmoeting’. Er wordt gespeeld met de emotie en non-verbale communicatie die zich uit in het gezicht en of masker. De communicatie die hierin ontstaat zal non-verbaal en interactief zijn met het publiek. Samen met de dansers maak je een korte route. Dit kan zijn door de buurt, door een gebouw, over stoep, of over een festivalterrein. Per locatie wordt de beste route bekeken en een duidelijk begin en eindpunt bepaald. 

Walkie Talkie Wilderness

Walkie Talkie Wilderness (2018-2019) is een choreografie van opdrachten, beweging en ritme. Het stuk onderzoekt communicatie, machtsverhoudingen en gebrek aan vrijheid, terwijl het de mogelijkheid van zelfbeschikking en autonomie onder deze dynamiek in vraag stelt: opdrachten worden aan de artiesten gegeven via een walkietalkie, maar ook aan het publiek. Dat is opwindend, want publiek en dansers weten nooit hoe hun acties zullen worden geïnterpreteerd en wat het uiteindelijke resultaat zou kunnen zijn! Achter het idee van Walkie Talkie Wilderness gaat een duidelijke hiërarchische structuur schuil waar de machtigste het meest te zeggen heeft. De choreografie is speels en abstract: de lichamen fungeren als objecten, maar de individualiteit van de dansers blijft aanwezig en zichtbaar. De combinatie van dansers op het podium – elk met hun eigen fysieke en mentale kwaliteiten – leidt tot een uniek artistiek resultaat.

#storyteller

#STORYTELLER (2017 -2019)is een diepgaand en origineel onderzoek naar het verkennen van elkaar en de mogelijkheden van de rolstoel. De Rolstoel is in april 2016 gecrowdfund om Jacqueline meer vrijheid en ontwikkeling te bieden. Door de twee dansers losse improvisatie opdrachten te geven en deze om te zetten tot beweging is er een duet ontstaan. Het duet loopt 3x en heeft elke keer een ander front. De dans zet de fantasie van de toeschouwers in beweging. Zij worden zelf de ‘storytellers’ en delen hun verhaal op Instagram, Facebook en Twitter met de hashtag #misiconistoryteller‘. Het is mogelijk om na de voorstelling  een ‘real life’ dialoog te laten plaats tussen dansers en publiek en voegen de verhalen van de storytellers een eigen dimensie toe. De voorstelling is op veel pleinen en in open toegankelijke ruimtes gespeeld met als reden dat we nog niet in theaters terecht konden. Daarnaast ging de fantasie van de toeschouwer spelen op juist plekken die niet voor de hand lagen. Naarmate we het stuk vaker deden kwamen we erachter dat de zichtbaarheid van iemand met een beperking op straat nog niet zo ontwikkeld was. Steeds belangrijker werd dit aspect in het stuk.

This Situation

This Situation (2018) is geïnspireerd rondom het werk van Jesper Just. 3 jonge dansers die jeugdigheid uitstralen komen en vormen gekaderde beelden die vloeiend in elkaar door gaan. In het werk van Just staat de rol van stereotypering, de relatie tussen elkaar en omgeving zoals een gebouwde vaak centraal. Bekijken en bekeken worden en hiermee het perspectief veranderen en bevragen. In het trio komt een duidelijke Esthetiek terug die overeenkomt met het gelikte videowerk van Jesper Just. De toeschouwer is vrij om zelf te interpreteren en er individuele versie van te maken. In het werk van Just zit geen verhaallijn, je kunt het vaak niet volgen en het zijn gegeven situaties.

Flirt Fantasies

Flirt Fantasies (2016), what do you think when you look at me? is een 30 minuten durend stuk dat is opgebouwd uit drie scenes. Flirt Fantasies gaat over intermenselijke relaties. Over communicatie en over interactie of het ontbreken daarvan. Vervreemding van jezelf en van de ander liggen op de loer. Vooral als er ook verliefdheid in het spel is. Vervolgens begint het spel der liefde met al zijn spelregels en restricties. Het spel van aftasten, van zoeken naar vrijheid, van het overwinnen van onzekerheid.

Dansmakers FitsAll

Dansmakers FitsAll (2013) is een voorstelling die tot stand kwam in samenwerking met SKVR. In 8 weekenden heeft de groep naar een presentatie toegewerkt. Dit was het eerste uitvoerende project dat Misiconi Company deed.

Spread the love
Translate »