Corona

Bedrijfs protocol COVID-19

Inleiding

In dit document vindt u maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Het protocol is geschreven voor sporters, dansers, docenten, begeleiders, ouders, verzorgers, bestuursleden en andere betrokkenen. Het protocol is vanaf 1 juni 2021 geldig.

Het corona virus verspreidt zich snel. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten is erg klein. Neem de maatregelen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken en was regelmatig je handen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Stichting Misiconi heeft de verantwoordelijkheid voor de repetities, danstraining, overige activiteiten en het handhaven van het protocol. Wij volgende de RIVM richtlijnen. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders en culturele organisaties over hoe alle richtlijnen vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gedanst zonder gezondheidsrisico’s.

Landelijk is er besloten dat vanaf 25 febr 2022 alles weer open gaat, zo ook de culturele sector. Meer informatie hier over vind je op de website van de Rijksoverheid. De basis regels voor iedereen blijven gelden. In de website links hieronder vind je meer informatie.

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.
  • Gaat u op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.
  • Draag een mondkapje waar dat verplicht is of wordt geadviseerd.
  • Als iemand besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten/reisgenoten moeten in quarantaine tenzij iemand langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft of iemand korter dan 8 weken geleden of dit jaar (na 1 januari 2022) positief is getest en geen klachten heeft. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt.
  • Op een aantal plekken moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien.

Gezondheidscheck alleen invullen wanneer nodig en noodzakelijk

Covid
Vink een hokje aan als dit voor u van toepassing is. Heeft u een van de vragen aangevinkt? Dan moet u helaas thuis blijven. Wij adviseren u te laten testen via 0800-1202 of via www.coronatest.nl
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?
2. Heeft u corona?
3. Bent u in quarantaine omdat u:

Corona-coördinator

Om alles goed te stroomlijnen heeft het bestuur van de Stichting een crisismanager en coördinator benoemd, Joop Oonk. Onderstaand volgen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Joop Oonk is te bereiken op:
0640566202
info@misiconi.nl 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De crisismanager heeft als taak stichting Misiconi voor te bereiden en de regie te voeren bij het opvangen van de problemen die kunnen gaan ontstaan bij een pandemie/een besmetting.

De crisismanager informeert over de alarmfase waarin divisies zich bevinden. De manager besluit over de op- en afschaling voor zowel een eenheid/project als de instelling als geheel.

Tijdens alle fasen van de pandemie binnen Stichting Misiconi heeft de crisismanager de taak de eenheden te ondersteunen bij het oplossen van de continuïteitsproblemen door middel van actuele informatie en de inzet van extra ZZp’ers (in fase van overload).

Verder informeert de crisismanager de ZZp’ers, ouders, cliënten en leden van d organisatie en adviseert, communiceert elke week aan/met het bestuur.