Bedrijfs protocol COVID-19

Inleiding

In dit document vindt u maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Het protocol is geschreven voor sporters, dansers, docenten, begeleiders, ouders, verzorgers, bestuursleden en andere betrokkenen. Het protocol is vanaf 1 juni geldig.

Het corona virus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten is erg klein. Neem de maatregelen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken en was regelmatig je handen.

Landelijk is er besloten dat vanaf 28 oktober 2021 verplicht wordt gesteld om met een QR code te werken voor sportaanbidders en culturele instellingen. Iedereen vanaf 18 jaar wordt geacht deze te tonen bij de ingang.

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Stichting Misiconi heeft de verantwoordelijkheid voor de danstraining, lessen en het handhaven van het protocol. Wij volgende de RIVM richtlijnen.

De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op culturele organisaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Gezondheidscheck

Covid
Vink een hokje aan als dit voor u van toepassing is. Heeft u een van de vragen aangevinkt? Dan moet u helaas thuis blijven. Wij adviseren u te laten testen via 0800-1202 of via www.coronatest.nl
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?
2. Heeft u corona?
3. Bent u in quarantaine omdat u:

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren volgens RIVM richtlijnen. Bij Misiconi werken mensen die kwetsbaar zijn en onder de risicogroepen kunnen vallen. Wij leveren dus soms ook zorg. Zorgmedewerkers krijgen daarom altijd een PCR-test als zij zich aanmelden via het prioriteitsnummer 0800 – 8101.

Twijfel je over de klachten en of je moet gaan testen? doe dan deze online test.

 • blijf thuis bij klachten zoals RIVM omschrijft en laat je testen.
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • bij alles dient dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis bij een positieve test uitslag en als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) covid symptomen hebt zoals o.a: neus verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in huis isolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens het dansen COVID klachten ontstaan bijvoorbeeld: hoofdpijn, neus verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen; Denk aan hartproblemen en of long problemen. 
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de locatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek Spot op Zuid;
 • Aai geen honden en katten en neem geen huisdieren mee naar Spot op Zuid;
 • douche thuis en niet op de Spot op zuid;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 30 minuten voor de training aan op de Spot op Zuid en ga direct daarna naar huis.

Voor sporters & Dansers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol is vanaf 1 juni geldig;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in huis isolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • sporters en dansers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bij de lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
 • meld je tijdig aan voor de dansles of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;
 • kom alleen naar de Spot op Zuid wanneer er voor jou een dansles gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de Spot op Zuid en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de Spot op Zuid rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • Gebruik alleen de aangewezen Misiconi toilet in het Spot op Zuid pand;
 • kom in sportkleding naar de Spot op Zuid. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de dansles naar de Spot op Zuid en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de Spot op Zuid actief zijn;
 • laat sporters en dansers vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters en dansers. Bij sporters en dansers tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de activiteiten op Spot op Zuid.

Voor ouders, verzorgers en begeleiders

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de dansles of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de Spot op Zuid wanneer er een dansles voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de Spot op Zuid als je kind (ook milde!) klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de Spot op Zuid als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de Spot op Zuid als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • breng je kind(eren) niet naar de Spot op Zuid als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);
 • breng je kind(eren) niet naar de Spot op Zuid als je kind in huis isolatie is omdat hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de Spot op Zuid kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/ verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de Spot op Zuid;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de dansles op de Spot op Zuid;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de Spot op Zuid. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de dansles en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de Spot op Zuid aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de dansles halen de ouder/verzorger de kinderen op van de Spot op Zuid/ afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • zorg voor voldoende ventilatie, zet een raampje of deur open.
 • Voer een gezondheidscheck uit voor het binnenlaten van de dansers/deelnemers;
 • Ben tijdig voor aangewezen tijd op de locatie om voorbereidingen te treffen waar nodig;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op de locatie Spot op Zuid of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bereid je training goed voor,. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • tracht bij je lessen vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;
 • gebruik bij je lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
 • zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters en dansers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan sporters en dansers duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens het sporten anderhalve meter afstand moet worden gehouden;
 • denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de danslessen in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • wijs sporters en dansers op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help de sporters en dansers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd anderhalve meter afstand met al je sporters en dansers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters en dansers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters en dansers moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat sporters en dansers gefaseerd de locatie betreden en verlaten;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep na iedere training;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in huis isolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Bijlage

De toekomst

De wereld is aan het veranderen is. Mensen werken meer thuis en worden flexibeler in wanneer ze in groepsverband zouden kunnen sporten en wanneer online.  Bij blijven creatief en experimenteren hoe we ook op minder courante uren mensen kunnen laten sporten. Dit kan richting de toekomst waardevol zijn en eventueel ingezet worden. Beperk zoveel mogelijk de reisbewegingen en zorg voor voldoende wisseltijd tussen de trainingen.

Corona-coördinator

Om alles goed te stroomlijnen heeft het bestuur van de Stichting een crisismanager en coördinator benoemd, Joop Oonk. Onderstaand volgen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Joop Oonk is te bereiken op:
0640566202
info@misiconi.nl 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De crisismanager heeft als taak stichting Misiconi voor te bereiden en de regie te voeren bij het opvangen van de problemen die kunnen gaan ontstaan bij een pandemie/een besmetting.

De crisismanager informeert over de alarmfase waarin divisies zich bevinden. De manager besluit over de op- en afschaling voor zowel een eenheid/project als de instelling als geheel.

Tijdens alle fasen van de pandemie binnen Stichting Misiconi heeft de crisismanager de taak de eenheden te ondersteunen bij het oplossen van de continuïteitsproblemen door middel van actuele informatie en de inzet van extra ZZp’ers (in fase van overload).

Verder informeert de crisismanager de ZZp’ers, ouders, cliënten en leden van d organisatie en adviseert, communiceert elke week aan/met het bestuur.

Overige punten en aandachtsgebieden

Dit protocol is opgesteld naar voorbeeld van NOC*NSF, Cultuurconnectie, democratische vakbond en kunstenbond. Het NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sport protocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)

Hoe kun je de sport ook op een sociaal veilige manier aanbieden
Om sportverenigingen op weg te helpen, hebben we via NOC NSF een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

https://nocnsf.nl/media/2741/sport-weer-opstarten-en-sociale-veiligheid-centrum-veilige-sport-nederland.pdf
Spread the love
Translate »