Het Misiconi Center of Expertise is een kenniscentrum voor inclusieve kunst- en cultuureducatie in Nederland. Het doel is om informatie en ruimte te bieden voor onderzoek naar inclusie in de sector van de podiumkunsten. De opgedane kennis zal gebruikt worden voor de verbinding tussen de verschillende units en het beantwoorden van externe vragen om advies.

Zo werkt Misiconi met een eigen Pedagogiek en Methodiek. Ook biedt het centrum mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe methoden en nauwe samenwerkingen. Het centrum dient kort gezegd als paraplu voor alle educatieve activiteiten van Misiconi en als startpunt voor het verzamelen van wetenschappelijke informatie over inclusief cultureel onderwijs.