Methodiek & pedagogiek

Bij Misiconi werken wij met een geheel eigen ontwikkelde methodiek en pedagogiek. Deze zijn specifiek ontwikkeld voor gemixte of te wel inclusieve groepen.

Unload to Upload

Unload to Upload is een uniek trainingsprogramma met publicatie over de methodiek en werkwijze van MDC. De Blended E-Learning training van 12 weken wordt in samenwerking met het Cultuur college uitgevoerd, de uitgave door uitgeverij IT&FB. De training is geschikt voor begeleiders, docenten binnen het regulier en speciaal onderwijs, hulpverleners, dansdocenten, choreografen en mensen met interesse in inclusief werken of een ‘andere’ doelgroep.

SHIFT!

Het Erasmus project SHIFT! is een uitwisseling tussen Northern ballet, Psico Ballet Leon Foundation en Stichting Misiconi. In deze uitwisseling is een methodiek en pedagogiek ontwikkeld voor volwassenen met een verstandelijke beperking, autisme of leerachterstand. Zo wordt de Unload to Upload methodiek en gedachtengoed verder ontwikkeld en internationaal voortgezet. In juni 2020 zal de methodiek en pedagogiek worden gepresenteerd in de vorm van een website. Dit zal plaats vinden op het Mixable Festival te Rotterdam en in Juli 2020 op het Expressions festival te Leeds.

Lees hier onze bevindingen


Spread the love