Misiconi

Een dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef!

Misiconi: een dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef

Stichting Misiconi is een dansgezelschap dat gevestigd is in Rotterdam Zuid. Wij vinden dat ongelijkheid de grootste troef is. De organisatie staat onder leiding van gerenommeerd choreografe Joop Oonk, die tevens in 2021 voor de prijs van de Nederlandse Dansdagen is genomineerd.

Ons doel is het bevorderen van de integratie en samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Of dit nu mentaal, fysiek of anderszins is. Dit doen we door naast ons dansgezelschap trainingen te geven aan beginnend en gevorderd bewegers en door het delen van expertise.

De dansers van Misiconi zitten op de grond in de studio aan de Van Langendonckstraat
Danser van Misiconi Jordy staat met zijn handen in zijn nek
Misiconi danseres Jacqueline zit in een rolstoel

Over Misiconi

Misiconi kent drie aftakkingen, waardoor de stichting erg veelzijdig is en verschillende ontwikkelmogelijkheden kent. Het bekendste is waarschijnlijk de Misiconi Dance Company, een professioneel bedrijf met inclusieve podiumkunsten en dansvoorstellingen. Deze dansvoorstellingen zijn regionaal, nationaal en ook internationaal.

Naast de company kent de stichting ook de Misiconi Community. Hier trainen wij iedereen die wilt bewegen. De community krijgt elke week moderne dansles van een professioneel opgeleide docent, die bijgestaan wordt door een stagiair van een dansopleiding. Op deze manier zijn en blijven de lessen professioneel en actueel. Naast de lessen wordt er veel aandacht besteed aan het collectieve maakproces van de groep. Met de input van elk individu wordt er collectief een stuk gemaakt, waarmee de community twee keer per jaar optreedt.

Als laatste kent de organisatie het Center of Expertise. Dit is een kenniscentrum voor inclusieve kunst- en cultuureducatie in Nederland. Het doel is om informatie en ruimte te bieden voor onderzoek naar inclusie in de sector van de podiumkunsten. De opgedane kennis zal gebruikt worden voor de verbinding tussen de verschillende units en het beantwoorden van externe vragen om advies.

Anderen over Misiconi

Fonds Podiumkusnten beschouwt het werk van Joop Oonk als inclusiedans, een vorm van hedendaagse dans met een sociaal-
artistieke opzet waarbij gewerkt wordt met een cast die bestaat uit personen met en zonder fysieke beperking.

Dit aanbod is nauwelijks vertegenwoordigd op de Nederlandse podia en festivals. Daarnaast is er bij de productie ‘Tides’ sprake van een interactieve installatie, een sensorische omgeving. Om die reden vindt de commissie dat Misiconi Company met ‘Tides’ een zeer bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit
van het podiumkunstenaanbod.
Fonds Podiumkunsten
Goed bedacht, goed gespeeld, vol overgave, kracht en eerlijkheid!
Publieksreview Shifting Faces
Zo mooi dat ik ervan moest huilen. Zo actueel, zo intens, zo confronterend. Fantastisch gedaan, heel erg bedankt!
Publieksreview Walkie Talkie Wilderness