ANBI-stichting

Over stichting Misiconi

Stichting Misiconi heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting.

Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Het huidige bestuur bestaat uit Gabriëlle Dijkman (voorzitter en penningmeester) Jeannette Nijkamp (secretaris) en Lillian van Dam (algemeen bestuurslid). Het bestuur handelt volgens goed bestuur (cultuurcode) en bewaakt de ontwikkeling en strategische doelstellingen van de stichting.

Jaarstukken en statuten

Klik op doneren voor de steunmogelijkheden en fiscale voordelen die Stichting Misiconi heeft. 

De doelstelling van Stichting Misiconi luidt: Het bevorderen van integratie en samenwerking tussen mensen met en zonder een beperking (fysiek, verstandelijk of anderszins) door het opzetten van een dansgezelschap en van daaruit activiteiten opzetten zoals workshops. Begeleiding en ondersteuning van de mensen met een beperking zijn hierbij zowel hoofd- alsook noodzaak.

KvK-nummer: 64935248
RSIN: 855911049
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Misiconi
Statutaire zetel: Amsterdam
Vestigingsnummer Misiconi Zuid: 000044343051
Vestigingsnummer Misiconi: 000039995585
Bankrekeningnummer: NL36RABO0308570375
IBAN: NL36RABO
Contactpersoon: Matthijs van Burg en Joop Oonk (zakelijk leider en artistiek directeur)
Post- & bezoekadres: Van Langendonckstraat 15a, 3076SG Rotterdam
Website: www.misiconi.nl
E-mailadres: info@misiconi.nl
Klachten: Klachtenformulier en protocol
Privacy: Privacy verklaring

Bestuurs beloning/vergoedingen In de Akte van Oprichting vermeld onder:
Artikel 4, punt 6. Bestuursleden ontvangen een onbelaste onkostenvergoeding voor kosten gemaakt ten
behoeve van de Stichting, mits de baten dit toelaten. Het huidige bestuur bestaat uit Gabriëlle Dijkman (voorzitter en penningmeester) Jeannette Nijkamp (secretaris) en Lillian van Dam (algemeen bestuurslid). Het bestuur handelt volgens goed bestuur (cultuurcode) en bewaakt de ontwikkeling en strategische doelstellingen van de stichting.

Jaarcijfers
Jaarcijfers 2020
Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2022

Jaarverslag
Jaarverslag 2022

ANBI Formulier

Bedrijfsplan 2023 – 2026

Steun ons
Reikt uw interesse verder dan het bezoeken van onze voorstellingen? U kunt actief bijdragen aan onder andere talentontwikkeling, educatieve projecten en producties. Uw betrokkenheid kan het verschil maken.