Wij doen veel mooie projecten, zowel op locatie als in het theater. Elk seizoen speelt en toert Misiconi Company 1 grote productie en 2 kleinere producties. Ook worden er kleinere projecten gerealiseerd vaak in samenwerking met partners.

Heb je vragen over onze producties, neem dan contact met ons op.

Goed bedacht, goed gespeeld, vol overgave, kracht en eerlijkheid!

SHIFTING FACES 

[NL] De nieuwe voorstelling Shifting Faces wordt gereflecteerd op de maakbaarheid van de mens en de transformatie daarvan in het heden en de toekomst. Shifting Faces roept vragen op over wat ‘normaliteit’ is en hoe synchroon en identiek we kunnen zijn als mensen in deze samenleving. Non-verbale communicatie speelt een grote rol in Shifting Faces door het gebruik van maskers, waarbij de focus ligt op het lichaam als verteller. Foto door Hans Gerritsen

[EN] The new performance Shifting Faces reflects on the manipulability of humans and their transformation in the present and the future. Shifting Faces raises questions about what “normalcy” is and how synchronous and identical we can be as people in this society. Non-verbal communication plays a major role in Shifting Faces through the use of masks, where the focus is on the body as a narrator. Photo by Hans Gerritsen

HOMO SAPIENS 3.0 

[NL] Homo sapiens 3.0 is een vooronderzoek over de rolstoel als object versus de rolstoel als onderdeel van de mens (cyborg). Het menselijke vermogen licht in het feit dat wij organen ons kunnen aanpassen in een voortdurend veranderende omgeving door middel van wetenschap en evolutie. Van levenloze elementen en dode materie zijn complexe organismen ontstaan. Bij welke verschijnselen kan men leven toeschrijven. Onze lucht brengt dode materie tot leven…

[EN] Homo sapiens 3.0 is a preliminary study about the wheelchair as an object versus the wheelchair as part of the human being (cyborg). The human capacity is reflected in the fact that our organs can adapt to a constantly changing environment through science and evolution. Complex organisms have arisen from inanimate elements and dead matter. What phenomena can be attributed to life. Our air brings dead matter to life …

MASKS

[NL]Masks is een wandelende voorstelling van 15 minuten. Masks is een spel met emoties en non-verbale communicatie die zich uiten in een gezicht en in een masker. De voorstelling is toegankelijk voor de hele familie. De Gemeente Rotterdam heeft Masks gesubsidieerd.

[EN] Masks is a 15 minute walking show. Masks is a game with emotions and non-verbal communication that are expressed in a face and a mask. The show is open to the whole family. The Municipality of Rotterdam has subsidized Masks.

Verkoop informatie vind je hier / more information here

FLIRT FANTASIES

[NL] Flirt Fantasies, what do you think when you look at me? is een 30 minuten durend stuk dat is opgebouwd uit drie scenes. Flirt Fantasies gaat over intermenselijke relaties. Over communicatie en over interactie of het ontbreken daarvan. Vervreemding van jezelf en van de ander liggen op de loer. Vooral als er ook verliefdheid in het spel is. Vervolgens begint het spel der liefde met al zijn spelregels en restricties. Het spel van aftasten, van zoeken naar vrijheid, van het overwinnen van onzekerheid.

[EN]Flirt Fantasies, what do you think when you look at me? is a 30-minute piece that consists of three scenes. Flirt Fantasies is about interpersonal relationships. About communication and about interaction or the lack thereof. Alienation from yourself and from the other is lurking. Especially when falling in love is also involved. Then the game of love begins with all its rules and restrictions. The game of sensing, of seeking freedom, of overcoming uncertainty.