Masks

Masks (2018-2019) is een wandelende voorstelling van 15 minuten. Masks is een spel met emoties en non-verbale communicatie die zich uiten in een gezicht en in een masker. De voorstelling is toegankelijk voor de hele familie. De Gemeente Rotterdam heeft Masks gesubsidieerd.

Masks is in 2021 hernomen.