Walkie Talkie Wilderness

Walkie Talkie Wilderness (2018-2019) is een choreografie van opdrachten, beweging en ritme. Het stuk onderzoekt communicatie, machtsverhoudingen en gebrek aan vrijheid, terwijl het de mogelijkheid van zelfbeschikking en autonomie onder deze dynamiek in vraag stelt: opdrachten worden aan de artiesten gegeven via een walkietalkie, maar ook aan het publiek. Dat is opwindend, want publiek en dansers weten nooit hoe hun acties zullen worden geïnterpreteerd en wat het uiteindelijke resultaat zou kunnen zijn! Achter het idee van Walkie Talkie Wilderness gaat een duidelijke hiërarchische structuur schuil waar de machtigste het meest te zeggen heeft. De choreografie is speels en abstract: de lichamen fungeren als objecten, maar de individualiteit van de dansers blijft aanwezig en zichtbaar.