Thijs de Kok zit met de dansers van Misiconi om een design heen

Design Thinking = Design Doing

Begin 2021 startten grafisch ontwerpstudio ST-DUO en dansgezelschap Misiconi de bijzondere samenwerking Design Thinking = Design Doing! Allereerst stellen we ST- DUO even voor:

ST–DUO is een designers duo bestaande uit Tijn de Kok en Sophie Balch. Ze werken exclusief voor mensen die de wereld een betere plek willen maken. We willen laten zien dat design meerwaarde kan bieden op diverse vlakken. Graphic Design wordt vaak commercieel ingezet op verkoop producten, ST–DUO is er van overtuigd dat design beter tot zijn recht komt als het ingezet wordt om een inclusieve wereld te creëren, waar iedereen gelijk is.

Binnen een project of samenwerking is ST–DUO altijd op zoek naar authenticiteit en essentie. Deze artistieke overtuiging is een reflectie van hoe wij de wereld zien: niet alles is perfect, maar iedereen hoort erbij. Mensen die altijd met stigma’s en ongelijkheid te maken krijgen en uitgesloten worden, zijn onder andere mensen met een beperking. 

Met deze samenwerking willen zowel Misiconi als ST-DUO een reeds bestaande methodiek SHIFT (zie blokje) vertalen naar een succesvol ontwerp dat Misiconi dansers in staat stelt autonomie te voelen en te ontwikkelen en inzicht te geven in persoonlijke groei. Zo kan elke danser excelleren en toewerken naar zijn potentieel. Momenteel zijn beide partijen bezig een inclusief ontwerp te ontwikkelen waarin experimenteren en samenwerken met het dansgezelschap en haar dansers een essentieel onderdeel is van het proces. 

* Methodiek Shift Dance werd door Misiconi ontwikkeld i.s.m. Northern Ballet en Psico Ballet. Het is geïnspireerd op het Wheel of Creativity, ontwikkeld door Caroline Redmond in 2004. Het wiel is inhoudelijk veranderd met en voor dans termen en pedagogische doeleinden. Het wiel is in het proces en documentatie gebruikt bij toetsmomenten en als documentatie van iemands voortgang. Het wiel werd tot nu toe altijd door de docent ingevuld. Misiconi heeft als wens de bestaande methodiek uit de educatie hoek te halen en in te zetten voor een tool voor het zien van persoonlijke groei, reflectie en het verkrijgen van autonomie van de doelgroep.

De algemene vraag die ST-DUO en Misiconi stelden was: Hoe kan een bestaande methodiek in inclusieve dans worden getransformeerd naar een inclusief ontwerp, zodat mensen met extra leer ondersteuningsbehoeften deze beter kunnen gebruiken en hun eigen persoonlijke groei visueel kunnen zien? Hoe kunnen de persoonlijke en fysieke groei monitoren en een feedback en reflectie gesprek aangaan op een visuele manier die weg blijft van goed of fout of zelfs zich niet aan cijfers verbindt. 

Na een samenwerking van 6 maanden, één observatieles en twee workshops was de impact enorm. We begonnen een proces waar met visuele expressie en abstract denken nieuwe en verschillende soorten kennis van visueel werken en dans en hoe de groep hierop reageert, werd gegenereerd en gecommuniceerd. Het materiaal dat door de dansers werd gemaakt was zo interessant dat het zelfs als een vorm van presentatie en kennis op zich kon worden beschouwd. De uitwisseling was direct wederzijds en riep niet alleen vragen op, maar bracht ook een dieper begrip en gesprek over persoonlijke ontwikkeling tussen dansers, docenten en ontwerpers. De meeste dansers van Misiconi zijn kinesthetische leerlingen (focussen zich op wat ze voelen) en met beelden kunnen zij ondersteund worden in leren omdat de meeste dansers bij Misiconi met extra leerondersteuning moeite hebben om zich mondeling of schriftelijk uit te drukken. De samenwerking zorgde voor een vernieuwende manier van kijken naar dansvaardigheden, creatief leren, dansvocabulaire, feedback geven en reflecteren. Uit dit onderzoek bleek dat grafisch en visueel ontwerp de gezelschapsdansers verrijkten in hun persoonlijke ontwikkeling als artiest en het begrip van danstraining zowel fysiek als mentaal. 

De eerste onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een publicatie voor eigen gebruik met een beperkte oplagen. Maar we zijn nog lang niet klaar. komend jaar gaan wij het project en onderzoek voortzetten. Wil je meer weten of op de hoogte blijven? blijf ons dan volgen!

Lees hier de digitale publicatie!

Vergelijkbare berichten