OPEN CALL – SPOT ON 19 febr 2021

Hello performers!

[NL]Hierbij sturen wij u onze open oproep voor de Spot On avond. Spot On is een open podium voor getalenteerde kunstenaars van alle leeftijden en kunstvormen. Dé try-out plek voor kunstenaars om hun eigen werk te laten zien, promoten of netwerken. Dit keer zal het open podium deel uitmaken van het MIXABLE FESTIVAL en zal het online zijn zoals het vorige:

[ENG]Hereby we send you our open call for the Spot On evening. Spot On is an open stage for talented artist from all ages and art forms. The try-out place for artists to show, promote or network their own work. This time the open stage will be part of the MIXABLE FESTIVAL and will be online like te previous one:

https://www.youtube.com/watch?v=FdJLT0aYZHQ&t=397s
(sorry, we are still working on the subtitels)

[NL] Deze Spot On geeft ons de mogelijkheid om internationaal te verbinden. Voor Spot On The Power of Talent zijn we op zoek naar performancekunstenaars met innovatief en nieuw digitaal werk van maximaal 10 minuten. Deze 10 minuten moeten een concept, een werk of een artistiek product op zich vertegenwoordigen. Stuur ons wat informatie over het werk en jezelf als kunstenaar, titel van het werk en ook, als er tekst in je product is opgenomen, stuur ons dan ook je Nederlandse en Engelse ondertitels. Als Nederlands een probleem is, stuur ons dan uw Engelse versie, dan vertalen wij deze voor u. Ben je al enthousiast geworden, en heb je een online registratie van je choreografie, spoken word act, zang of een andere kunstvorm, meld je dan snel aan! Dit kan door een Wetransfer link te mailen of te sturen naar: youngtalents@misiconidance.nl en info@misiconidance.nl

Inschrijven kan tot: 25 januari, 18:00 uur! Zorg ervoor dat u alles in één e-mail en / of link verstuurt, zodat informatie niet verloren gaat in cyberspace
Datum online uitzending: 20:00 – 21:00 vrijdag 19 februari, via een YouTube-première.
Waar: online, op het Mixable Festival, YouTube-link
Voor wie: Alle kunstenaars van elke kunstdiscipline, leeftijd, ervaring, achtergrond of interessegebied.

[ENG] This gives us the opportunity to connect international.
For Spot On The Power of Talent we are looking for performance artists with innovative and new digital work of a maximum of 10 minutes. These 10 min should represent a concept, a work or is an artistic product in itself. Send us some information about the work and yourself as an artists, title of the work and also, when having text included in your product please send us your Dutch and English subtitles as well. If Dutch is a problem, please send us your English version and we will translate it for you.
Have you already become enthusiastic, and do you have an online registration of your choreography, spoken word act, song or another art form, sign up quickly! This can be done by emailing or sending a Wetransfer link to: youngtalents@misiconidance.nl and info@misiconidance.nl

You can register until: January 25, 18:00! Please make sure you send everything in one e-mail and or link so information does not get lost in cyberspace

Date online broadcast: 20:00 – 21:00 Friday, February 19, via a YouTube premiere.
Where: Online, at the Mixable Festival, YouTube link
For whom: All artists of any art discipline, age, experience, background or area of interest.Meer informatie over het festival/ More information about the festivalVergelijkbare berichten